Acabem l’any dedicant el Document del Mes de desembre a Les constitucions del convent de Sant Josep (estudi filològic) títol de la tesi doctoral de Joan Fuster.

A principis dels anys 80 hi hagué un intent de nomenar a Joan Fuster catedràtic per la via extraordinària de mèrits acumulats que, segons sembla, no va prosperar perquè el rector Joaquín Colomer manifestà que la proposta era inviable perquè Fuster no tenia el títol de doctor.

L’escriptor explica aquest primer intent d’accedir a la Universitat de València en un article publicat en La Vanguardia del 9 d’agost de 1983 amb el títol “Yo, ex catedrático” on afirma que “el doctor Colomer […] nunca me puso pegas”.

Finalment, optà per la via tradicional i va fer una tesi doctoral. Fuster podria haver ampliat o reelaborat algun dels seus estudis o assajos, però decideix presentar-ne un de nou, un estudi filològic de les constitucions del convent de Sant Josep de València. Al començament de la introducció ho explica així: “Són escasses les notícies de què disposem sobre traduccions catalanes de “regles” i de “constitucions” monàstiques procedents del País Valencià. L’existència d’aquesta mena de versions, cal donar-la per òbvia, i, si més no, el manuscrit objecte del present estudi ja en seria un indici.”

“Al Centre de Documentació conservem dues còpies de la versió mecanoscrita de la tesi, a més del diploma de doctor, expedit per la Universitat de València, i el títol de doctor pel Ministeri d’Educació i Ciència, ambdós datats a finals de 1985”

La tesi, dirigida pel doctor Antoni Ferrando, es va llegir en juliol de 1985 i, en 1986, Fuster va obtenir la càtedra davant d’un tribunal presidit també per Antoni Ferrando i format, a més, per Joan Miralles, Joan Veny, Joan Solà i Lola Badia.

Al Centre de Documentació conservem dues còpies de la versió mecanoscrita de la tesi, a més del diploma de doctor, expedit per la Universitat de València, i el títol de doctor pel Ministeri d’Educació i Ciència, ambdós datats a finals de 1985.

Deu anys després de la mort de l’escriptor, en 2002, i amb el títol Les Constitucions del convent de Sant Josep de València (segle XVI) edició a cura de Joan Fuster, es va publicar com a número 11 de la col·lecció “Fonts Històriques Valencianes” pel servei de publicacions de la Universitat de València.

Share This