Inscripció
(límit de 230 places, per ordre d’inscripció)

Simposi Internacional Joan Fuster

Universitat de València

28 de febrer, 1 i 2 de març de 2022

Dilluns, 28 de febrer

Facultat de Filología, Traducció i Comunicació – SALA D’ACTES Manuel San chis Guarner

—9.15 h

Obertura a càrrec de la rectora de la Universitat de València.

—9.30 h

VERONICA ORAZI (Universita degli Studi di Torino): «Per a una mise en abyme de la recepció fusteriana».

—10.30 h

CARME GREGORI (Universitat de Valencia): «La construcció de l’escriptor: professionalització, reescriptura i actitud literaria».

—11.30 h

DESCANS

—12 h

ROGER FRIEDLEIN (Ruhr-Universitat Bochum): <<Épic i líric – fragments d’una teoria literaria en Joan Fuster>>.

—13 h

SALVADOR ORTELLS (Espai Joan Fuster, Sueca): «La cultura de masses en !’obra de Joan
Fuster».

—14 h

DESCANS

—16 h

JORDI JULIA (UniversitatAutónoma de Barcelona): «Joan Fuster, corresponsal de l’exili catala».

—17 h

DANIEL P. GRAU (Universitat Jaume 1, Castelló de la Plana): «Filmat per al silenci: la recepció
i les repercussions d’ Esta es mi tien-a: El País Valenciano de Joan Fuster».

—18 h

DESCANS

—18.30 h

ACTIVITAT DE LA FACULTAT: «Joan Fuster, encara i sempre: reflexions creuades sobre la seua recepció» (taula redona). lntervenen: Núria Cadenes, Gustau Muñoz, Marc Senabre, Lourdes Toledo i Gonfal López-Pampló (modera). Coordina: Begonya Pozo.

Dimarts, 1 de març

Facultat de Geografía i Historia – SALÓ D’ACTES Joan Fuster

—9.30 h

JOAN RAMON RESINA (University of Stanford): «Fuster entre els historiadors».

—10.30 h

PEDRO RUIZ (Universitat de Valencia): «Els usos de la historia en Nosaltres els va/encians».

—11.30 h

DESCANS

—12 h

RAMÓN VIL.LARES (Universidad de Santiago de Compostela): «Relaciones de Fuster con la
cultura gallega».

—13 h

TERESA MUÑOZ LLORET (professora d’ensenyament secundari): <􀂗C. una aventura editorial de Joan Fuster». 

—14 h

DESCANS

—16 h

JOSEP MARIA FRADERA (Universitat Pompeu Fabra): «Nord i sud al nacionalisme pancatala de Joan Fuster». 

—17 h

FERRAN ARCHILÉS (Universitat de Valencia): «Pensar la modernitat, pensar la nació: Joan Fuster, intel·lectual europeu».

—18 h

DESCANS

—18.30 h

ACTIVITAT DE LA FACULTAT: «lmatge i paraula de Joan Fustern (projecció i lectura). Coordina: Laura Pen􀂡

Dimecres, 2 de març

Facultat de Filosofía i Ciéncies de l’Educació – AULA MAGNA

—9.30 h

JOAN VERGÉS GIFRA (Universitat de Girona): «Nosaltres, els Ferrater Mora, Vicens Vives i Fuster».

—10.30 h

SERGI ROSELL (Universitat de Valencia): <<Fuster: conviccions, dogmatismes i obertura inte l·lectual».

—11.30 h

DESCANS

—12 h

ORIOL PONSAti (Universitat de Girona): «Joan Fuster i l’articulació (impossible) d’una psicolo­gia col·lectiva catalana».

—13 h

Atorgament deis Premis Catedra Joan Fuster.

—13.30 h

DESCANS

—15.30 h

PERE ROSSELLÓ (Universitat de les llles Balears): «Joan Fuster i els projectes literaris mallorquins durant la postguerra».

—16.30 h

XAVIER ANTICH (Universitat de Girona): «El pensament de Joan Fuster: el metode critic i l’assaig com a forma».

—17.30 h

DESCANS

—18 h

ACTIVITAT DE LA FACULTAT: «Fuster en veu alta», per Rafael Estrada (cantautor) i Eduardo Benetó (rapsode).

—19 h

CLOENDA

COMITÉ ORGANITZADOR (UV)

Ferran Carbó, Antoni Furió, Tobies Grimaltos, Francesc Pérez i Moragón, Manuel Pérez Saldanya i Vicent Simbor.

COMITÉ CIENTÍFIC

Dolors Bramon (Universitat de Barcelona), Neus Campillo (Universitat de Valencia), Brad Epps (University of Cambridge), Louise Johnson (University ofSheffield), Josep Massot i Muntaner (lnstitut d’Estudis Catalans), Claus D. Pusch (Albert-Ludwigs-Universitat, Freiburg im Breisgau) i Patrizio Rigobon (Universita Ca’ Foscari, Venezia)

Share This