POESIA

Títol: Sobre Narcís
Data: Editorial
Torre. València, 1948
Títol: Ales o mans Data: Editorial Torre. València 1949
Títol: Set llibres de versos
Data: TRESIQUATRE. València, 1987
Títol: Va morir tan bella
Data: València, 1951
Títol: Terra en la boca
Data: Barcino. Barcelona, 1953
Títol: Escrit per al silenci [Il·lustracions de Joaquim Michavila] Data: Institució Alfons el Magnànim. València, 1954