Audiovisual Material

Joan Fuster: una biografia visual

Edita: Escola Valenciana, 2006

Música a l’entorn de Joan Fuster

Intèrprets: Maria de los LLanos, soprano
Adriá Gràcia Gàlvez, piano

Ser Joan Fuster

Realització: Llorenç Soler