MATERIAL AUDIOVISUAL

Títol: Joan Fuster: una biografia visual
Edita: Escola Valenciana, 2006

Títol: Música a l’entorn de Joan Fuster
Intèrprets: Maria de los LLanos, soprano
Adriá Gràcia Gàlvez, piano

Títol: Ser Joan Fuster
Realització: Llorenç Soler