Si fa uns dies us vaig compartir l’article que vaig escriure per a la Falla Verge de Sales hui us deixe la meua col·laboració amb el de la Falla del Mercat:
Joan Fuster i les Falles de Sueca

Enguany no és el primer any que escric un article per a un llibret de falla i he hagut de parar-me a pensar sobre què havia escrit ja per a no repetir-me, per això resulta sorprenent com Fuster va escriure any rere any nombrosos, i molt diversos, articles de temàtica fallera, tant per a publicacions periòdiques, com per als llibrets d’algunes comissions.

Per exemple, en el volum Combustible per a falles Fuster recull vint articles –publicats entre 1954 i 1967– la majoria de capçaleres com Levante o Jornada, però també hi ha alguns per a llibrets de falla.

En aquest article m’agradaria fer un recorregut pels que Fuster va fer per a llibrets de falla i, en especial, per als de les comissions de Sueca.

Entre 1955 i 1969 en va escriure set per a la revista Festividades, publicació de València centrada en la festa fallera, entre els quals s’hi inclouen, per exemple, “Mort i resurrecció del ninot”, “Falles després de la riuada” o “Les falles i la seua literatura”. A la capital del Túria va publicar la primera contribució per a un llibret en 1950, el poema, “Resurrecció de l’esperança en la nit de Sant Josep” per a la comissió de la Falla dels carrers Cuenca, Sant Francesc de Borja i adjacents i no serà fins a 1978 i 1979 quan torne a escriure per a una comissió de València, en aquest cas per a la de la Falla King-Kong. Tot i que, en realitat, el de 1978 no és més que l’article de l’especial de Falles de 1957 de Levante, escrit originàriament en castellà, i ara traduït amb el títol: “Pros i contres de les falles”. El de 1979, “Un futur confiat per a les falles” ja és un article escrit expressament per a aquesta comissió, que en realitat era la dels carrers Jacint Benavent – Reina Na Germana i a la qual se la coneixia popularment com a Falla King-Kong perquè el primer monument que plantaren va ser una rèplica d’aquest enorme goril·la, el qual acabaria donant-li un nom més popular. Tot i que aquesta comissió va tindre una vida molt curta, només en els exercicis de 1977 a 1979, des d’un primer moment va lluitar contra els elements reaccionaris de la festa, que tant criticava també Fuster, advocant per unes falles més crítiques i populars.

Per una altra banda a Gandia trobem contribucions per al llibret col·lectiu, denominat Foc i flama, en 1961, 1965 i 1967.

La primera contribució de Fuster en el llibret d’una comissió de Sueca és precisament “Falles de poble” que es va publicar en 1956 en el Llibret de la Falla del Mercat i Falla del Foc.

En aquest text Fuster fa un recorregut pels possibles orígens de la festa, tant a la capital com als pobles dels voltants, i la compara amb altres que també tenen el foc com a protagonista, les dedicades a sant Antoni i a sant Joan.

En 1961 escriu “Memòria de Bernat i Baldoví” per a Foc i festes de la falla, nom del llibret de la Falla Plaza Reyes Católicos y Adyacentes (actual plaça de l’Ajuntament), i en 1962 “Comentari sobre la pólvora” per al llibret de la Falla Avda. 18 de Julio.

Però on més contribucions hi trobem és en el llibret de la Falla del carrer de la Verge de Sales, en tres anys consecutius, 1961, 1962 i 1963 quan escriu els articles titulats “Paraules sobre les flames”, “Elogi del ninot” i “Comentari sobre el bunyol”.

Possiblement perquè aquesta era la comissió del barri on vivia, a més d’escriure articles, hi contribuïa econòmicament amb el respectiu “cartó”. Al seu arxiu es conserva el de l’exercici 1966-1967, amb una rectificació a mà que amplia la validesa fins a 1968, en el qual es pot llegir: “El soci protector, titular d’aquesta targeta, contribueix al manteniment de la falla amb la quota setmanal de dues pessetes”.

Altres objectes, relacionats amb el món de les falles, que també es conserven a l’arxiu de Joan Fuster, són quatre regals de Faller d’Honor. El més antic és de 1962, una rèplica de 36 cm d’alçada, feta en escaiola, de l’escultura que hi ha al parc de l’Estació dedicada a Josep Bernat i Baldoví i que, a més, porta un llibret amb el títol “Sueca a en Josep Bernat i Baldoví per la comissió fallera de l’avinguda de Bernat Aliño i adjacents. Any 1962” aquest llibret inclou una biografia de Bernat i Baldoví i fragments d’alguns dels seus escrits.

De 1977 hi trobem un rellotge d’arena de plàstic groc, de 13 x 7 cm, amb una placa on es llig “La Falla Bernardo Aliño al seu faller de honor a Sueca Falles 1977” i, de 1978, un quadret per penjar claus, 31 x 19 cm, amb l’escut de la comissió i, baix d’aquest, el text “Falla Avda. Bernardo Aliño a són faller d’honor Sueca març 1978”.

L’últim regal és de la Falla Verge de Sales, es tracta d’un quadre d’escaiola, de 28 x 33 cm, on es veu, entre altres objectes, una cadira amb indumentària valenciana, una carabassa i un monument en flames, amb la inscripció: “Falla Verge de Sales al seu Faller d’Honor. Sueca, Falles 1981”.

Malauradament no tenim constància de si Fuster va anar personalment a recollir aquests regals o li’ls portaren a casa, ni tampoc si el moment de rebre’ls quedà immortalitzat en alguna fotografia. Si algú té qualsevol informació al respecte estarem encantats de rebre’l a l’Espai Joan Fuster per conéixer més detalls de la relació de l’escriptor amb les distintes comissions locals.

Aquests articles, i objectes, demostren que la relació de Fuster amb les falles, tant amb les d’altres localitats com amb les de Sueca, va ser sempre molt cordial i, si s’agrupen tots els seus texts de temàtica fallera, ja siguen els publicats en Combustible per a falles, o els de les diverses capçaleres i llibrets de falla, en són una quantitat considerable. Tot i això, en l’actualitat, encara hi ha qui continua repetint el tòpic de què Fuster era un detractor de la festa o, fins i tot, que no hi té cap relació. Crec que hi ha sobrades evidències que això no és així, per tant, deixeu els prejudicis de banda i llegiu Fuster!

Share This