ORGANIGRAMA

Director

Salvador Ortells Miralles

Director d’Honor
i assessor extraordinari

Francesc Pérez i Moragón

Coordinador
Aula Didàctica de Cultura
Contemporània Joan Fuster

Salvador Ortells Miralles

Unitat de catalogació del fons bibliogràfic

Lola Vidal
Anna Sílvia Carlos
Enric Alforja

Tècnic del Centre
de Documentació Joan Fuster

Enric Alforja Carbonell

Unitat de catalogació
i buidatge del fons hemerogràfic

Jesús Campillo

Gestió del Museu

Lullanabeli
Anabel Calderón