“Els Arxius de Joan Fuster”, Universitat de València, any 2006, Comissaris: Francesc Pérez Moragón i Brígida Alapont Ferri.

Aquesta exposició donà a conèixer una part significativa de l’extraordinari fons arxivístic de l’assagista i catedràtic de la Universitat de València, Joan Fuster (1922-1992). Seguint aquest objectiu, la Càtedra Joan Fuster va realitzar durant més d’un any una intensa cerca entre els milers de papers conservats a Sueca. A partir d’aquest fons es van triar alguns documents que constituïen els testimonis de les diverses activitats desenvolupades per aquesta gran figura de les lletres catalanes i del pensament contemporani: la investigació, el periodisme, la promoció d’iniciatives culturals, la vertebració institucional del país, l’acció cívica, la convivència familiar i altres. Tot amb una doble finalitat: per una banda, es va voler oferir una visió, inevitablement incompleta, però bastant rica de la personalitat polièdrica del l’il·lustre intel·lectual valencià; d’altra banda, es pretenia sugerir les grans possibilitats que aquest arxiu oferirà als investigadors, quan siga definitivament obert a la consulta i a l’estudi, no sols per a investigar sobre el seu creador, sinó també per saber més sobre un període difícil i apassionant de la nostra història contemporània.

Fotos: Eduardo Alapont

Share This