Per al mes de febrer el Centre de Documentació Joan Fuster selecciona, del fons bibliogràfic, aquest llibre de poesia infantil: “Cordialidades. Antología lírica escolar”, editat per Salvatella l’any 1934.

Un exemplar especialment personalitzat pel jove erudit, Joan Fuster, que va escriure les seues inicials a la portada, va marcar a l’índex els seus poemes preferits i va fer constar a l’ex-libris els mes i l’any en que el va adquirir, juny de 1940.

Share This