Estudis d’historia cultural

La poesia catalana fins a la Renaixença

Data: Mèxic: Edicions Catalanes de Mèxic, 1954

Pàgines escollides de Sant Vicent Ferrer

Data: Barcelona: Barcino, 1955

La poesia catalana I

Data: Palma de Mallorca: Moll, 1956

La poesia catalana II

Data: Palma de Mallorca: Moll, 1956

El Món literari de sor Isabel de Villena

[conferència pronunciada amb motiu de la clausura dels cursos de llengua i literatura valenciana de “Lo Rat-Penat”, el dia 17 de juny del 1957] Data: València: Lo Rat Penat, 1957

Joan Serrallonga. Vida i mite del famós bandoler

Data: Barcelona: Aedos, 1961 / Barcelona: Edicions 62, 1991

Poetes, moriscos i capellans

Data: València: Estel, 1962 / València: Eliseu Climent, 1

Nosaltres els valencians

Data: Barcelona: Edicions 62, 1962 [2001, 20a ed.]

El bandolerisme català II: la llegenda

Data: Barcelona: Aymà, 1963

Raimon

Data: Barcelona: Alcides, 1964 / Barcelona: La Magrana, 1988

Literatura catalana contemporània bcn

Data: Barcelona: Curial, 1972 [1988, 8a ed.]

La decadència al País Valencià

Data: Barcelona: Curial, 1976

Contra el noucentisme

Data: Barcelona: Crítica, 1977

Llibres i problemes del Renaixement

Data: Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1989

El Ben enamorat i el mal enamorat

Data: Barcelona: Edicions 62, 1991

L’aventura del llibre català

Data: Barcelona: Empúries, 1992

Estudis d’història cultural

Data: Castelló de la Plana: Universitat Jaume I, 1992

Misògins i enamorats

[reedició de les lectures de clàssics del XV
Data: Alzira: Bromera, 1995