ESTUDIS D’HISTORIA CULTURAL

Títol: La poesia catalana fins a la Renaixença
Data: Mèxic: Edicions Catalanes de Mèxic, 1954

Títol: Pàgines escollides de Sant Vicent Ferrer
Data: Barcelona: Barcino, 1955

Títol: La poesia catalana I
Data: Palma de Mallorca: Moll, 1956
Títol: La poesia catalana II
Data: Palma de Mallorca: Moll, 1956
Títol: El Món literari de sor Isabel de Villena [conferència pronunciada amb motiu de la clausura dels cursos de llengua i literatura valenciana de “Lo Rat-Penat”, el dia 17 de juny del 1957] Data: València: Lo Rat Penat, 1957
Títol: Joan Serrallonga. Vida i mite del famós bandoler
Data: Barcelona: Aedos, 1961 / Barcelona: Edicions 62, 1991
Títol: Poetes, moriscos i capellans
Data: València: Estel, 1962 / València: Eliseu Climent, 1
Títol: Nosaltres els valencians
Data: Barcelona: Edicions 62, 1962 [2001, 20a ed.]
Títol: El bandolerisme català II: la llegenda
Data: Barcelona: Aymà, 1963
Títol: Raimon
Data: Barcelona: Alcides, 1964 / Barcelona: La Magrana, 1988
Títol: Heretgies, revoltes i sermons: tres assaigs d’història cultural
Data: Barcelona: Selecta, 1968
Títol: Literatura catalana contemporània bcn
Data: Barcelona: Curial, 1972 [1988, 8a ed.]
Títol: La decadència al País Valencià
Data: Barcelona: Curial, 1976
Títol: Contra el noucentisme
Data: Barcelona: Crítica, 1977
Títol: Llibres i problemes del Renaixement
Data: Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1989
Títol: El Ben enamorat i el mal enamorat
Data: Barcelona: Edicions 62, 1991
Títol: L’aventura del llibre català
Data: Barcelona: Empúries, 1992
Títol: Estudis d’història cultural
Data: Castelló de la Plana: Universitat Jaume I, 1992
Títol: Misògins i enamorats [reedició de les lectures de clàssics del XV
Data: Alzira: Bromera, 1995