En aquest Document del Mes de març ens centrem en una altra capçalera on Joan Fuster va col·laborar, Serra d’Or. Per a la qual va escriure més de 140 articles al llarg de 25 anys, des de 1959 fins a 1984. Hi podem trobar tres etapes ben diferenciades. La primera va des d’octubre de 1959 fins a desembre de 1967, quan escriu de manera molt irregular, de vegades un o dos articles per any; altres, com en 1962, en publica tres i en 1964 cap. La segona, a partir d’abril de 1968 i fins a agost de 1973, quan hi trobem un article al mes en la secció «Restriccions mentals» i, després d’un parèntesi de quasi cinc anys sense publicar, torna en febrer de 1978 amb una nova secció «Passar el dia, empènyer l’any» que es perllongarà fins a gener de 1984.

Mecanoscrits Serra d’Or

Serra d’Or enquadernada

Alguns dels articles de Serra d’Or estan entre els més coneguts de Fuster, perquè molts d’ells els va incloure en altres publicacions, com Punts de meditació, Sagitari, Un país sense política, Causar-se d’esperar, o en diversos volums de les obres completes. Al Centre de Documentació conservem tant els articles mecanoscrits com la col·lecció de totes les revistes des de 1962 fins a 1990, que el mateix Fuster va fer relligar. Si teniu curiositat, en la nostra pàgina web trobareu una ampla selecció d’aquests articles que podeu llegir a text complet.

No podem acabar sense recomanar-vos també la lectura de Joan Fuster i Serra d’Or: els articles seriats (1968 – 1984) on J. Àngel Cano Mateu fa una anàlisi literària dels cent trenta articles que Joan Fuster va publicar en les dues seccions mensuals que, com us hem comentat, mantingué amb regularitat en aquesta revista: primer en “Restriccions mentals” (1968 – 1973) i, posteriorment, en “Passar el dia, empènyer l’any” (1978 – 1984). Aquest volum, de Publicacions de la Universitat de València (2022), és el número 28 de la Col·lecció Càtedra Joan Fuster.

Share This