DIGITIZED PRESS ARTICLES
Since 2011, several grants from the Joan Fuster Chair at the University of Valencia have enabled the digitization of press articles by or about Fuster, in order to preserve them and make them accessible.
Des que va començar a col•laborar en la premsa, Joan Fuster prengué l’hàbit de retallar i guardar els seus articles, sovint enganxats sobre fulls en blanc on anotava el mitjà de comunicació i la data en què havien aparegut, així com articles d’altres autors que parlaven d’ell. Per tal de preservar-los d’un possible deteriorament, s’està procedint a digitalitzar-los, amb el patrocini de la Càtedra Joan Fuster, de la Universitat de València. En aquest apartat s’inserirà el resultat d’aquesta operació, a mesura que es realitze.

Digitalized Press Articles

Consult the database