COL·LECCIÓ CÀTEDRA
JOAN FUSTER

Títol: Ser Joan Fuster.
33 visions sobre l’escriptor

Títol: Joan Fuster: relacions personals, relacions literàries

Títol: Joan Fuster: llengua i estil
Autor: Manuel Pérez Saldanya [ed.]

Títol: Joan Fuster i els historiadors
Autor: Antonio Furió [ed.]

Títol: Joan Fuster i l’anàlisi de la realitat social
Autor: Gustau Muñoz [ed.]

Títol: Els colors i les paraules. Notes sobre Joan Fuster i la pintura
Autor: Enric Balaguer

Títol: Joan Fuster, llibre a llibre. Diccionari bibliogràfic
Autor: Salvador Ortells Miralles (coord.)

Títol: Prosa i creació literària en Joan Fuster
Autor: F. Ardolino, E. Balaguer, A. Esteve, J.V. Garcia Raffi, N. Pellisser

Títol: Fuster, una declinació personal
Autor: Josep Iborra

Títol: Sobre Nosaltres, els valencians
Autor: Ferran Carbó, F. Pérez i Moragón (eds.)

Títol: Els discursos de la ciència. Joan Fuster i la democratització del coneixement
Autor: Joan Borja i Sanz

Títol: Humanisme i nacionalisme en l’obra de Joan Fuster
Autor: Josep Iborra

Títol: Joan Fuster: el projecte de normalització del circuit literari
Autor: Vicent Simbor

Títol: De Llorente a Marx. Estudis sobre l’obra cívica de Joan Fuster
Autor: Pau Viciano

Títol: Joan Fuster i la música
Autor: J. Iborra, J. B. Llinares, X. Planas, V. Torrent, R. Xambó

Títol: Anotacions al marge. Els Aforismes de Joan Fuster
Autor: Carme Gregori Soldevila

Títol: Pensar la nostra actualitat. Joan Fuster i la filosofia
Autor: Neus Campillo [eds.]

Títol: Emili Gómez Nadal: diaris i records
Autor: Antonio Gómez Andrés i Francesc Pérez Moragon [eds.]