Colección Càtedra Joan Fuster

Ser Joan Fuster.

33 visions sobre l’escriptor

Joan Fuster: relacions personals, relacions literàries.

Joan Fuster: llengua i estil

Autor: Manuel Pérez Saldanya

Joan Fuster i els historiadors

Autor: Antonio Furió [ed.]

Joan Fuster i l’anàlisi de la realitat social

Autor: Gustau Muñoz [ed.]

Els colors i les paraules. Notes sobre Joan Fuster i la pinturar

Autor: Enric Balague

Joan Fuster, llibre a llibre. Diccionari bibliogràfic

Autor: Salvador Ortells Miralles (coord.)

Prosa i creació literària en Joan Fuster

Autor: F. Ardolino, E. Balaguer, A. Esteve, J.V. Garcia Raffi, N. Pellisser

Fuster, una declinació personal

Autor: Josep Iborra

Sobre Nosaltres, els valencians

Autor: Ferran Carbó, F. Pérez i Moragón (eds.)

Els discursos de la ciència. Joan Fuster i la democratització del coneixement

Autor: Joan Borja i Sanz

Humanisme i nacionalisme en l’obra de Joan Fuster

Autor: Josep Iborra

Joan Fuster: el projecte de normalització del circuit literari

Autor: Vicent Simbor

De Llorente a Marx. Estudis sobre l’obra cívica de Joan Fuster

Autor: Pau Viciano

Joan Fuster i la música

Autor: J. Iborra, J. B. Llinares, X. Planas, V. Torrent, R. Xambó

Anotacions al marge. Els Aforismes de Joan Fuster

Autor: Carme Gregori Soldevila

Pensar la nostra actualitat. Joan Fuster i la filosofia

Autor: Neus Campillo [eds.]

Emili Gómez Nadal: diaris i records

Autor: Antonio Gómez Andrés i Francesc Pérez Moragon [eds.]