CAPÍTOLS LLIBRES COL·LECTIUS

Títol: El llibre de tothom
Data: Barcelona: Alcides, 1964

Títol: Història del País Valencià
Data: Barcelona: Edicions 62, 1975

Títol: Josep M. Folch i Torres
Data: Fundació Jaume I, 1980

Títol: Homenatge dels escriptors al professor Manuel Sanchis Guarner [obra poètica] Data: Generalitat Valenciana, 1986