BIBLIOTECA I HEMEROTECA

Estan formades pels llibres, fullets i periòdics de diverses èpoques adquirits i conservats per l’escriptor. La diversitat de continguts reflecteix la curiositat i la capacitat de treball de l’assagista. Està en procés de catalogació

Llibres

Opuscles / fullets

Revistes / diaris / dossiers