BIBLIOGRAFIA DE JOAN FUSTER


Bibliografia bàsica
de Joan Fuster

3 poemes
Alacant, Verbo, 1949, 12 pp.

Abans que el sol no creme…
Barcelona, La Galera, 1969, 6 pp.

L’Albufera de València
Barcelona, Les Edicions de la Rosa Vera, 1970, 126 pp.

Ales o mans
València, Torre, 1949, 52 pp.

Alicante y la Costa Blanca
Barcelona, Planeta, 1965, 90 pp.

Antologia de la poesia valenciana
Barcelona, Selecta, 1956, 226 pp.

Antología del surrealismo español
Alacant, Verbo, 1952, 193 pp.

Ara o mai
València, Eliseu Climent, 1981, 64 pp.

Ausiàs March. Antologia poètica
Barcelona, Selecta, 1959, 192 pp.

Babels i babilònies
Palma de Mallorca, Moll, 1972, 190 pp.

El bandolerisme català. ii. La llegenda
Barcelona, Aymà, 1963, 123 pp.

El blau en la senyera
València, Tres i Quatre, 1977, 31 pp.

Causar-se d’esperar
Barcelona, Editorial A. C., 1965, 238 pp.

Combustible per a falles
València, Lavínia, 1967, 122 pp.

Consells, proverbis i insolències
Barcelona, Editorial A. C., 1968, 173 pp.

Contra el Noucentisme
Barcelona, Crítica, 1977, 193 pp.

Contra Unamuno y los demás
Barcelona, Península, 1975, 166 pp.

La Decadència al País Valencià
Barcelona, Curial, 1976, 200 pp.

El descrèdit de la realitat
Palma de Mallorca, Moll, 1955, 152 pp.

Destinat (sobretot) a valencians
València, Eliseu Climent, 1979, 180 pp.

Examen de consciència
Barcelona, Edicions 62, 1968, 238 pp.

Destinat (sobretot) a valencians
València, Eliseu Climent, 1979, 180 pp.

Figures de temps
Barcelona, Selecta, 1957, 185 pp.

Heretgies, revoltes i sermons
Barcelona, Selecta, 1968, 232 pp.

L’home, mesura de totes les coses
Barcelona, Edicions 62, 1967, 126 pp.

Indagacions i propostes
Barcelona, Edicions 62 i «la Caixa», 1981, 320 pp.

Indagacions possibles
Palma de Mallorca, Moll, 1958, 120 pp.

Joan Serrallonga.
Vida i mite del famós bandoler
Barcelona, Aedos, 1961, 275 pp.

Judicis finals
Palma de Mallorca, Moll, 1960, 109 pp.

Literatura catalana contemporània
Barcelona, Curial, 1972, 511 pp.

Llibres i problemes del Renaixement
València / Barcelona, Institut de Filologia Valenciana /
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1989, 155 pp.

El món literari de sor Isabel de Villena
València, Lo Rat Penat, 1957, 29 pp.

Un món per a infants
València, editat per Amparín Soriano Pina, 1959, 88 pp.

Nosaltres, els valencians
Barcelona, Edicions 62, 1962, 222 pp.

Notes d’un desficiós
València, Almudín, 1980, 63 pp.

Obres completes I.
Llengua, literatura, història
Barcelona, Edicions 62, 1968, 510 pp.

Obres completes II.
Diari 1952-1960
Barcelona, Edicions 62, 1969, 477 pp.

Obres completes III.

Obres completes IV.
Assaigs, 1
Barcelona, Edicions 62, 1975, 422 pp.

Obres completes V.
Literatura i llegenda
Barcelona, Edicions 62, 1977, 448 pp.

Obres completes VI.
Assaigs, 2
Barcelona, Edicions 62, 1991, 395 pp.

Les originalitats
Barcelona, Barcino, 1956, 63 pp.

Pàgines escollides de Sant Vicent Ferrer
Barcelona, Barcino, 1955, 92 pp.

Un país sense política
Barcelona, La Magrana, 1976, 164 pp.

País Valencià, per què?

El País Valenciano

Pamflets polítics
Barcelona, Empúries, 1985, 171 pp.

La poesia catalana
Palma de Mallorca, Moll, 1956, 2 vol., 135 i 192 pp.

La poesia catalana fins a la Renaixença
Mèxic, Edicions Catalanes de Mèxic, 1954, 51 pp.

Poetes, moriscos i capellans
València, L’Estel, 1962, 190 pp.

Qüestió de noms
Barcelona, Edicions d’Aportació Catalana, 1962, 16 pp.

Raimon

Recull de contes valencians
Barcelona, Albertí, 1958, 217 pp.

Sagitari
València, Diputació de València, 1985, 158 pp.

Set llibres de versos
València, Eliseu Climent, 1987, 269 pp.

Sobre Narcís
València, Torre, 1948, 16 pp.

Terra en la boca
Barcelona, Barcino, 1953, 57 pp.

Va morir tan bella
València, editat per l’autor, 1951, 7 pp.

Veure el País Valencià
Barcelona, Destino, 1983, 167 pp.