AULA DIDÀCTICA

L’Aula Didàctica de Cultura Contemporània Joan Fuster és un programa d’innovació educativa autoritzat per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport des del curs escolar 2016-17. Concebuda en el marc de l’Espai Joan Fuster, té com a objectiu difondre i dinamitzar l’obra de l’escriptor valencià d’acord amb la seua multiplicitat d’interessos, que comprén camps tan diversos com la literatura, la música, les arts plàstiques, el periodisme, la filosofia, l’economia, la política i la història.

Mitjançant una visita guiada al Museu Joan Fuster i la realització de tallers didàctics dissenyats específicament per cada etapa educativa, l’Aula reforçarà en els participants el coneixement de la vida i obra de Joan Fuster. A més, periòdicament es programaran activitats culturals i de formació acadèmica en col·laboració amb altres institucions.

Joan Fuster i la poesia

Fitxa tècnica
(ESO i Batxillerat)

El paisatge valencià
en l’obra de Joan Fuster:
L’Albufera de València

Fitxa tècnica
(ESO i Batxillerat)

El Segle d’Or valencià
vist per Joan Fuster

Fitxa tècnica
(ESO i Batxillerat)

L’evolució en les formes
de comunicació: de la carta
al Whatsapp

Fitxa tècnica
ESO i Batxillerat)

Bestiari fusteriá

Fitxa tècnica
(ESO i Batxillerat)

Imatges i pensaments
de Joan Fuster

Fitxa tècnica
(ESO i Batxillerat)

Joan Fuster
i les màquines d’escriure

Fitxa tècnica
(Primària/ 1r i 2n ESO)

Abans que el sol
no creme

Fitxa tècnica
(Primària)

(Batxillerat)

Diccionari per a ociosos

Aquest recurs digital està adreçat “fonamentalment” a l’alumnat de Batxillerat i ofereix una breu introducció sobre els aspectes literaris més representatius d’aquest llibre. A més, s’hi adjunta el text de les vuit entrades del Diccionari per a ociosos que estan contemplades per a la prova EBAU.