AULA DIDÀCTICA

L’Aula Didàctica de Cultura Contemporània Joan Fuster és un programa d’innovació educativa autoritzat per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport des del curs escolar 2016-17. Concebuda en el marc de l’Espai Joan Fuster, té com a objectiu difondre i dinamitzar l’obra de l’escriptor valencià d’acord amb la seua multiplicitat d’interessos, que comprén camps tan diversos com la literatura, la música, les arts plàstiques, el periodisme, la filosofia, l’economia, la política i la història.

Mitjançant una visita guiada al Museu Joan Fuster i la realització de tallers didàctics dissenyats específicament per cada etapa educativa, l’Aula reforçarà en els participants el coneixement de la vida i obra de Joan Fuster. A més, periòdicament es programaran activitats culturals i de formació acadèmica en col·laboració amb altres institucions.

Fitxa tècnica
(ESO i Batxillerat)

El paisatge valencià en l’obra de Joan Fuster:
L’Albufera de València

Aquest taller didàctic mostra una visió general sobre la presència del paisatge valencià en l’obra literària de Joan Fuster, amb una atenció especial al llibre L’Albufera de València. L’alumnat treballarà els principals aspectes històrics, geogràfics, culturals i mediambientals que Fuster tractà en aquest assaig, a més de realitzar –mitjançant les tècniques artístiques del gravat, la transferència, l’estampació i l’enquadernació– una simulació d’un llibre de bibliòfil, similar a la primera edició de L’Albufera de València, publicat el 1970 per Les Edicions de la Rosa Vera, amb gravats de l’artista plàstic Jaume Pla.

Fitxa tècnica
(ESO i Batxillerat)

El Segle d’Or valencià vist per Joan Fuster

Aquest taller didàctic ofereix una aproximació als escriptors més rellevants del Segle d’Or valencià –Ausiàs March, Joanot Martorell, Jaume Roig, Isabel de Villena i Joan Roís de Corella– a través dels principals estudis que Joan Fuster els va dedicar. A més d’incidir en la visió que Fuster tenia de la vida i de l’obra d’aquests escriptors, l’alumnat completarà el taller amb la realització d’una composició d’imatges i texts dels autors citats, similar a la pàgina d’un facsímil, fent servir les tècniques de la transferència i de l’estampació sobre un suport material que imita els llibres impresos de l’època.

Fitxa tècnica
ESO i Batxillerat)

L’evolució en les formes de comunicació: de la carta al Whatsapp

L’alumnat prendrà consciència del fet comunicatiu com a intercanvi d’informació entre les persones i les diferents formes de concretar-lo a través de l’escriptura. En aquest sentit, coneixerà la importància de la correspondència epistolar de Joan Fuster en la seua vida i obra, i també en la consolidació del circuit literari català de la segona meitat del segle XX. A més, aprendrà i estudiarà comparativament l’evolució comunicativa des dels escrits tradicionals (carta, postal i telegrama) fins a les formes digitals i tecnològiques més novedoses (correu electrònic, Instagram i whatsapp). Finalment, elaborarà una postal que haurà de lliurar a un destinatari seguint uns passos establerts.

Fitxa tècnica
(ESO i Batxillerat)

Bestiari fusterià

A partir del Bestiari. Quaderns de zoologia, el llibre inèdit i pòstum de Joan Fuster publicat el 2005, l’alumnat combinarà el treball de diversos aspectes artístics i literaris. D’una banda, la creació d’un animal fantàstic compost per dues meitats de dos animals reals; i de l’altra, l’escriptura d’un aforisme relacionat amb l’animal creat, basant-se en els exemples del Bestiari fusterià. Així, l’alumnat realitzarà una pàgina del bestiari digital que l’Aula Didàctica compilarà al llarg del curs i donarà a conéixer al web i les xarxes socials de l’Espai Joan Fuster.

Fitxa tècnica
(ESO i Batxillerat)

Imatges i pensaments de Joan Fuster

L’alumnat prendrà consciència de l’interés de Joan Fuster per l’art a partir de les peces exposades al Museu, posant una atenció especial en les caricatures i retrats que han fet sobre ell diversos artistes plàstics. Parale·lament, analitzarà aforismes fusterians referents a la lectura i, en última instància, confeccionarà la portada d’un periòdic combinant caricatures de Joan Fuster realitzades per Andreu Alfaro amb els aforismes treballats prèviament.

Fitxa tècnica
(Primària/ 1r i 2n ESO)

Joan Fuster i les màquines d’escriure

L’alumnat coneixerà el funcionament d’una màquina d’escriure, que fou la principal eina tecnològica de què disposaven els escriptors abans de la irrupció dels ordinadors. A més, experimentarà la sensació d’escriure a màquina, observarà documents mecanoscrits originals de Joan Fuster i construirà la maqueta d’una màquina d’escriure a escala reduïda.

Fitxa tècnica
(Primària)

Abans que el sol no creme…

L’alumnat s’acostarà a la figura de Joan Fuster a través d’un dels pocs textos que va escriure per a infants, Abans que el sol no creme … És un conte narratiu i explicatiu al voltant del conreu, comercialització i consum de l’arròs, un producte alimentari fonamental tant a Sueca com a la resta dels pobles i ciutats valencianes.

Recursos digitals

(Batxillerat)

Diccionari per a ociosos

Aquest recurs digital està adreçat “fonamentalment” a l’alumnat de Batxillerat i ofereix una breu introducció sobre els aspectes literaris més representatius d’aquest llibre. A més, s’hi adjunta el text de les vuit entrades del Diccionari per a ociosos que estan contemplades per a la prova EBAU.