L’ ARXIU JOAN FUSTER ORTELLS

Està format pels documents que va generar l’escriptor al llarg de la seua vida, en l’àmbit personal i professional. La sèrie de la Correspondència, propietat de la Biblioteca Nacional de Catalunya, està completament digitalitzada i catalogada; es pot consultar, amb una sol·licitud raonada prèvia. La resta està en procés de catalogació.

Doc. personal i familiar

Correspondència

Obra de creació

Documentació gràfica

Documentació laboral

Objectes personals

Doc. sobre gestió de béns

Vària