ARXIU FOTOGRÀFIC
JOAN FUSTER

És de caràcter familiar i professional, amb imatges des del segle XIX (sobretot retrats d’estudi) i fotografies de temàtica diversa: actes institucionals, viatges, relacions personals de l’escriptor i d’altres.

Arxiu Fotogràfic

Arxiu fotogràfic de Joan Fuster

Francesc Pérez Moragón (Coordinació) , Salvador Ortells Miralles (Pròleg) , Enric Alforja Carbonell (Introducció)
Consulta la base de dades

El Centre de Documentació Joan Fuster no posseeix els drets de reproducció de les fotografies arxivades.
Qui vulga utilitzar-ne cap ha d’obtenir l’autorització de qui tinga aquests drets.