ARTICLES DE PREMSA DIGITALITZATS
Des de l’any 2011, diverses beques de la Càtedra Joan Fuster de la Universitat de València han permés la digitalització d’articles de premsa de Fuster o sobre ell, per facilitar-ne la conservació i l’accessibilitat.
Des que va començar a col•laborar en la premsa, Joan Fuster prengué l’hàbit de retallar i guardar els seus articles, sovint enganxats sobre fulls en blanc on anotava el mitjà de comunicació i la data en què havien aparegut, així com articles d’altres autors que parlaven d’ell. Per tal de preservar-los d’un possible deteriorament, s’està procedint a digitalitzar-los, amb el patrocini de la Càtedra Joan Fuster, de la Universitat de València. En aquest apartat s’inserirà el resultat d’aquesta operació, a mesura que es realitze.

Articles de premsa digitalitzats

Consulta la base de dades